Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet is een Nederlandse politica. In 2001 werd zij namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Op 6 december 2006 werd zij gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Na de Tweede-Kamer verkiezingen in 2010 werd zij herkozen. Op 2 mei 2012 gaf zij te kennen zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen en verliet ze na 11 jaar de Kamer. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Voordat ze aan haar politieke carrière begon, was Verbeet werkzaam als docent  en later vervulde zij allerlei functies in het beroepsonderwijs. In 1994 stapte ze over naar de politiek en was jarenlang de politiek adviseur van achtereenvolgens staatssecretaris Tineke Netelenbos (OCW) en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. In 2001  werd ze tussentijds lid van de Tweede Kamer. Verbeet hield zich voornamelijk bezig met oorlogsgetroffenen, zorg en welzijn(WMO), pensioenbeleid en sport.

In 2012 publiceerde Verbeet ook haar eerste boek Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. Hierin bevraagt ze een aantal deskundigen over de vitaliteit van onze parlementaire democratie, waarbij ze op zoek gaat naar antwoorden op de vraag: hoe zouden méér mensen méér steun kunnen bieden aan het politieke proces?

In 2014 verscheen ‘Voorzitter! De kunst van voorzitten zonder hamer’. Een praktisch boek om iedere vergadering in goede banen te leiden. Samen met Alexander Rinnooy Kan deelt Gerdi haar ervaring als voorzitter, over wat je wel en vooral ook niet moet doen.

Na haar vertrek uit de politiek zet ze zich nog altijd in voor een breed scala aan organisaties. Een kleine greep uit haar huidige functies vertelt ons dat ze voorzitter raad van toezicht Paleis Het Loo is, voorzitter raad van commissarissen Novamedia, voorzitter van de raad van commissarissen Unilever Nederland en lid raad van commissarissen Siemens Nederland is. Van 2015 tot 2021 was ze voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Eerder was ze onder andere voorzitter raad van toezicht Patiëntenfederatie Nederland, lid raad van toezicht Artis, voorzitter adviesraad LOI, voorzitter van het Rathenau Instituut en voorzitter van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid.