Gerdi Verbeet, management, talent kitchen

Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet is een Nederlandse politica. In 2006 werd zij voor het eerst gekozen als voorzitter van de Tweede Kamer, nadat zij al een aantal jaren als PvdA-lid in de kamer zat. In 2010 werd zij herkozen. Op 2 mei 2012 gaf zij te kennen zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor het voorzitterschap en stapte ze na 11 jaar uit de kamer. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Voordat ze aan haar politieke carrière begon, was Verbeet werkzaam als docente en later binnen het leerlingwezen. In 1994 stapte ze over naar de politiek en was jarenlang de politiek adviseur van achtereenvolgens staatssecretaris Tineke Netelenbos (OCW) en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. Uiteindelijk nam ze in 2001 zelf plaats in de Tweede Kamer. Verbeet hield zich voornamelijk bezig met sport, ouderenbeleid en AOW. Zo was zij ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid.

2012 was niet alleen het jaar van haar vertrek uit de Kamer, maar publiceerde Verbeet ook haar eerste boek Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. Hierin wijdt ze uit over de vitaliteit van onze parlementaire democratie, waarbij ze op zoek gaat naar antwoorden op de vraag: hoe zouden méér mensen méér steun kunnen bieden aan het politieke proces?

In 2014 verscheen haar tweede boek: ‘Voorzitter! Voorzitten zonder hamer’. Een handig handboek om iedere vergadering in goede banen te leiden. Samen met Alexander Rinnooy Kan deelt Gerdi haar decennia aan ervaring als voorzitter, over wat je wel en vooral ook niet moet doen.

Daarnaast zet ze zich nog altijd in voor een breed scala aan organisaties, het herdenken van oorlogsgetroffen en de Tweede Wereldoorlog. Een kleine greep uit haar nevenfuncties vertelt ons dat ze Voorzitter Raad van Toezicht Paleis Het Loo, voorzitter Raad van Commissarissen Novamedia, voorzitter Bestuur Rathenau Instituut, voorzitter Adviesraad LOI, lid Raad van Commissarissen Siemens Nederland NV, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei en voorzitter visitatiecommissie Defensie en Veiligheid is. Eerder bekleedde ze al soortgelijke functies als o.a. voorzitter van de Raad van Toezicht van Patiëntenfederatie Nederland, directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en lid Raad van Toezicht bij Artis.