info@talentkitchen.nl 020 - 808 6000

Eén jaar later

Eén jaar later

Uw bedrijf in kaart, nu en over één jaar.

Het concept Eén jaar later is gebaseerd op het televisie-format 5 jaar later van Jeroen Pauw. In dit programma voert Pauw gesprekken met spraakmakende Nederlanders. Deze gesprekken gaan over persoonlijke onderwerpen als toekomst, verlangens, angsten en ambities.
Bij het bedrijfsconcept Eén jaar later worden interviews opgenomen met de CEO en leidinggevenden van een bedrijf. Daarnaast kunnen ook werknemers van verschillende afdelingen, leden van de OR, klanten en leveranciers geïnterviewd worden.

HET INTERVIEW

Aan de hand van deze interviews wordt er een beeld van de onderneming geschetst. Er wordt scherp in kaart gebracht waar een bedrijf op dit moment staat en waar een bedrijf, bijvoorbeeld samen met het personeel, naartoe wil. Ook kan dit concept bijdragen aan een veranderingsstrategie, een fusie of een gewenste cultuuromslag.

Bij de interviews kunnen de volgende vragen aan bod komen: Hoe ziet uw bedrijf er nu uit? Wat is uw visie voor het komende jaar (winst, omzet, marktontwikkeling, innovatie)? Wat is uw stijl van leidinggeven? Wat zijn de omgevingsfactoren van uw bedrijf? Wat wilt u met uw bedrijf bijdragen aan de samenleving?

De interviews worden afgenomen door ervaren journalisten van Talent Kitchen. Dit concept wordt op maat gemaakt en hierbij is alles mogelijk.

EEN JAAR LATER

Tijdens een kick-off meeting, de presentatie van een jaarverslag of als bedrijfsevenement worden de interviews die een jaar geleden zijn opgenomen getoond aan de werknemers. Jeroen Pauw gaat tijdens deze bijeenkomst persoonlijk in gesprek met de CEO, leidinggevenden en betrokken medewerkers over de interviews en de situatie Eén jaar later.